מדריך הלכתי לחג החנוכה – (הרב מאיר נהוראי)

הרמב"ם מתאר את צביונו של  חנוכה בצורה הבאה: 

ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן מיצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה. (הל' חנוכה ג,א)

ימי החנוכה  הם ימי שמחה והלל וישנה מצוה אחת ייחודית בימים אלו להדליק את הנר כדי לגלות ולהראות את הנס.

ימי שמחה והלל כיצד?

בחנוכה אין מצות 'משתה'. ולכן אין חובה לעשות סעודה בחנוכה. אולם הרמ"א (תרע,ב) כותב: 'יש קצת מצוה בריבוי סעודות משום שבאותם ימים הייתה חנוכת המזבח'. לכן טוב לארגן מסיבות משפחתיות,  הכוללות סעודה של ממש. ונוהגים לאכול מאכלי חלב לפי שהנס נעשה על ידי חלב. 

עשיית מלאכה – נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקים. כאשר ניתן בנרות שמן בכמות רבה, הדולק  יותר מחצי שעה, ניתן להקל שלא תיעשה מלאכה רק במשך חצי השעה הראשונה. (תרע ,א) ראוי ונכון לעשות פעילות חינוכית במסגרת משפחתית לאחר הדלקת הנרות. פעילות שכוללת שירה, לימוד היסטוריה, הלכות ומנהגי חנוכה. 

נרות חנוכה

במה מדליקים – כל השמנים כשרים מצוה מן המובחר שמן זית שבו נעשה הנס. סדר העדיפויות: שמן זית, שאר שמנים, נר שעווה. (תרעג,א) 

כמות השמן – יש צורך לתת שמן שיבער לפחות חצי שעה אחר צאת הכוכבים. ולכן מי שמדליק לפני צאת הכוכבים, צריך לשים כמות של שמן (או נר גדול)  שתספיק להדלקה של לפחות חצי שעה, אחר צאת הכוכבים. 

זמן הדלקה – תחילת הזמן – מנהג הגר"א על פי הרמב"ם – תחילת שקיעת החמה (בערך 16:40)

                                           שולחן ערוך (תרעב,א)  – צאת הכוכבים. (בערך 17:05)

כל אחד ינהג כמנהג אבותיו. יש האומרים שעל מנת לצאת ידי חובת כל השיטות, עדיף להדליק לפני תפילת ערבית כעשר דקות לפני צאת הכוכבים. ולשים כמות גדולה של שמן שיידלק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.  חשוב להקפיד על הדלקת נרות בזמן.

משתדלים לחזור מוקדם –   בימי חנוכה יש להשתדל לקצר את יום העבודה ולהגיע מוקדם יותר. מי שנאלץ באופן חריג לחזור באחד מימי חנוכה בשעה מאוחרת מאד  נכון יותר, שאשתו (כמובן בהסכמתה) תברך ותדליק את הנרות בזמן. לאחר שחוזר לביתו אין הוא צריך לחזור ולהדליק. אם מרגיש צורך ידליק בלי ברכה.  

סוף הזמן – יש להקפיד להדליק עד חצי שעה מצאת הכוכבים. בדיעבד יכול להדליק כל הלילה (תרעב,ב). לכן, משפחה שתגיע מאוחר בלילה יכולה להדליק נרות בזמן ההגעה. רצוי ונכון לתכנן את זמן היציאה מן הבית למסיבות המשפחתיות לאחר שהודלקו הנרות בבית. כאשר צריכים לצאת עוד לפני השקיעה למקום רחוק ויחזרו בשעה מאוחרת אזי עדיף להדליק את הנרות כבר מפלג המנחה (בערך 15:40) ולשים כמות גדולה של שמן שתספיק עד לאחר חצי שעה לאחר צאת הכוכבים מאשר להשאיר את הדלקת הנר לשעת ההגעה המאוחרת של בני המשפחה. בכל מקרה צריך להקפיד להניח את הנרות במקום בטוח שחלילה לא תתרחש שריפה. במידה ולא עשו כך ידליקו בהגיעם לבית אפילו בשעה מאוחרת בלילה. 

 

הדלקת נרות חנוכה בשבת חנוכה

ערב שבת – מדליק נרות חנוכה ולאחר מכן ידליק נרות שבת. אין להקדים את הדלקת נר חנוכה לפני זמן פלג המנחה (בערך 15:40), אלא  להדליק את הדלקת נרות חנוכה סמוך לזמן של הדלקת נרות של שבת.

מוצאי שבתבית הכנסת – מדליקים נר חנוכה ולאחר מכן נר הבדלה. (תרפא,א) בית  – יש אומרים שידליק נר הבדלה ולאחר מכן נר חנוכה, ויש אומרים הפוך. כל אחד ינהג כמנהג אבותיו (באור הלכה תרפא ד"ה מדליקין)

נערים ונערות הלומדים בפנימיה  ונמצאים מחוץ לבית או חיילים ובנות שרות לאומי 

למנהג אשכנז שכל אחד מבני הבית מדליק, להלכה הבנים והבנות הנמצאים מחוץ לבית מדליקים ומברכים לעצמם. 

למנהג ספרד שרק אבי המשפחה מדליק ומברך, הילדים שנמצאים מחוץ לבית יוצאים ידי חובה בהדלקה שבבית. המעוניינים יכולים להדליק ללא ברכה בפנימייה .(יחוה דעת ו,מג) 

 

אורחים שהתארחו לשבת 

משפחה שהתארחה לשבת תדליק את הנרות ביום שישי בבית שבו היא מתארחת. גם במוצ"ש  תדליק בבית מארחם אעפ"י, שמתכוונים לחזור לביתם בלילה מאוחר יותר. במקרה זה, טוב שימתינו ויאכלו ארוחת ערב ולא ייסעו מיד לביתם. אם האורחים מעוניינים לחזור לביתם מיד עם צאת השבת ובמיוחד כאשר ביתם קרוב נראה שעדיף שידליקו בביתם.   

 

חייל מילואים או נסיעה מחוץ לבית 

מי שנאלץ לנסוע מביתו יוצא ידי חובה בהדלקת הנרות של אשתו בבית. אולם למנהג אשכנז טוב להדר ולהשתדל להדליק בברכה במקום שבו הוא נמצא. אם מחליט להדליק , עדיף שיכוון שלא לצאת ידי חובה בהדלקה של אשתו וכך יוכל להדליק בברכה.

 

טיולים בחנוכה 

ימי חנוכה הם ימים טובים לטיולים משפחתיים בזמן שהילדים בחופש. רצוי לישון באכסנאיות ובתי הארחה על מנת שנוכל להדליק נר חנוכה. מתוך הפסיקה עולה שנר חנוכה מדליקים בבית ולא ניתן לפי רוב הפוסקים להדליק בשטח במקומות פתוחים. 

חיילים בשטח  הישנים באוהלים מדליקים בברכה כמובן צריך להיזהר שמחד, לא תהיה שריפה ומצד שני שהנרות יכולים להישאר דלוקים ולא  ייכבו מחמת הרוח. 

ברכה על לביבות (לאטקעס) – עשויות מתפוחי אדמה מרוסקים ברכתן בורא פרי האדמה.