הרב, מותר להתגלח ביום העצמאות?

רבים נוהגים שלא להתגלח עד ל"ג בעומר, כאבל על מותם של תלמידי רבי עקיבא • אך מה קורה באירועים מיוחדים או לקראת ריאיון עבודה?
(הרב שלמה הכט)

שאלה
האם ניתן להתיר גילוח בספירת העומר במצבים הבאים:
1. לכבוד שבת
2. לכבוד ר"ח ויום העצמאות
3. ראיון עבודה
4. תלמיד אוניברסיטה ביום-יום

תשובה
איסור הגילוח בספירת העומר הינו חלק ממנהיגי האבלות הנהוגים בספירת העומר. ההתייחסות לימי ספירת העומר כתקופת אבלות מוזכרת כבר בגמרא (יבמות ס"ב) שם מצוין כי תלמידי רבי עקיבא מתו בתקופה זו. מנהגי האבילות שונים הונהגו לאורך הדורות. בתקופת הגאונים מוזכר לראשונה איסור הנישואין, ואיסור תספורת מוזכר אצל הראשונים. הגילוח כהרגל יומיומי לא התפתח עד העת האחרונה, ולכן דינו היה שווה לדין התספורת. אחרי שנוצר הבדל גדול בין תספורת לגילוח לאנשים רבים דנו פוסקים בהבדל זה והשלכותיו.
אסביר את עיקרי הדיון – איסור התספורת לא גורם לשינוי חד בחזות היום יומית וכך גם בחזותם של אנשים שאינם מתגלחים באופן יום יומי.כאשר אדם רגיל להתגלח בכל יום או יומיים, ההבדל בחזות ובהרגשה בין ימים שיש בהם איסור גילוח לימים רגילים הוא משמעותי מאד, וישנה שאלה הלכתית אם מנהג האבילות בספירת העומר מכוון לרמת אבילות כל כך ניכרת ומורגשת. (דיון דומה מתנהל לגבי גילוח בחול המועד וגילוח בשלושת השבועות, והשיקולים דומים).
1. לכבוד שבת – יש שיטה המתירה גילוח לכבוד שבת, מכיוון שכבוד השבת מחייב יותר מאשר מנהג האבלות של ספירת העומר. אף על פי שברור שהאבלות לא נפסקת, היא גם לא תוקנה למצב שבו אדם מתגלח בכל יום ובלי זה הוא נראה לא מכובד בשבת. נראה שלגבי אנשים הרגילים להתגלח לעיתים מזומנות, ובשכונה ומשפחה שבהן לא ייראה הדבר כפריצת גדר, יש להתיר.
2. לכבוד ר"ח ויום העצמאות – יש הבדל בין השניים, לכבוד ר"ח לא נהגו להתגלח, מכיוון שאיננו מציינים אותו בצורה משמעותית. לכבוד יום העצמאות מצווה להתגלח. (כן מבואר בדברי פוסקים רבים בני זמנינו – הראשל"צ הרב יצחק ניסים, והרב שלמה גורן, הרב חיים דרוקמן, והרב אליעזר מלמד, ועוד רבים רבים, ואף חלקם קבעו את הדבר כחובה).
3. לראיון עבודה יש להתיר להתגלח, וכך פסק גם הרב משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה ( אג"מ או"ח ד קב – היתר גילוח במקום הפסד). עם זאת, במציאות ימינו בא"י יש לשים לב ולהחליט לגופו של ראיון. יש ראיונות עבודה שלהם ייתכן שעדיף לא להתגלח, ומי שיתגלח מראה את עצמו כאילו הוא מזלזל במנהגי האבלות, וייתכנו מצבים שדווקא הגילוח יפגע בו. הדבר תלוי בענף המקצועי, בחברה ובהרגלים הקבועים.
4. תלמיד אוניברסיטה ביום יום – על פניו אין שום סיבה שסטודנט באוניברסיטה יתגלח. כמובן שאם יש נסיבות מיוחדות של צער או הפסד צריך לדון בנפרד כפי שכתבתי בסעיפים הקודמים.
הרב שלמה הכט הוא חבר הנהלת בית הלל