הזמנה לכנס י’ בטבת השנתי – עובדים זרים בישראל – "אחריות מוסר ופני החברה"

במדינת ישראל חיים כיום למעלה ממאה אלף מהגרי עבודה המועסקים בתחומי הסיעוד והחקלאות, בענף הבנייה ובתחומים נוספים. אנו פוגשים את מהגרי העבודה הן במרחבים הביתיים והמשפחתיים שלנו, כמטפלים בהורים קשישים, והן במרחב הציבורי.
למרות זאת מה אנו יודעים על תנאי העבודה שלהם? לאילו זכויות הם זכאים? מה התחושות שלהם בנוגע לחייהם בקרבנו?
מחר בצום עשרה בטבת (7/1) ארגון רבני ורבניות בית הלל יקיים במכון ון ליר בירושלים, כנס שיוקדש לבחינת שאלות אלו יחד עם התבוננות רחבה על מקומה ומעמדה של עבודת כפיים בישראל במאה העשרים ואחת, על היחס לזקנים ולזִקנה בחברה בישראל, על ערך חיי האדם ועל יחסנו לזר, לשונה ולתרבויות רחוקות.