על הניסים ליום העצמאות

מתוך התבוננות של אמת ותודה ומחוייבות להלכה ולמסורת התפילה, בית הלל מציע נוסח בן שבעים מילים לתפילת "על הניסים" השואפת לתאר באמת ובאמונה את הפלא הגדול של יום העצמאות ותקומת העם היהודי ומדינתו.
(רבני בית הלל)
לרגל שנת השבעים למדינת ישראל ארגון "בית הלל" קוראים לציבור להביט במציאות הארצית הנפרסת לפנינו.

הטוב והברכה של חיינו במדינת ישראל מחייבים אותנו להביט נכוחה במציאות ולעלות על פינו את מה שעינינו רואות.
מציאות פלאית זאת של תקומת העם היהודי בארצו מתוך תשועה גדולה והצלה מיד הקמים עלינו, אין לה אח ורע בהיסטוריית אומות העולם והיא המובילה אותנו לאמונה ולמחוייבות להרים עינינו כלפי השמיים ולהודות לקב"ה על הטוב והחסד שנעשה עימנו.

כפי שלימדו אותנו חז"ל בחנוכה ובפורים, עיקרה של תפילת התודה צריכה להיאמר לצד ההלל בתפילת העמידה, ביום אותו תיקנו מייסדיה של מדינת ישראל .

מתוך התבוננות של אמת ותודה ומחוייבות להלכה ולמסורת התפילה, בית הלל מציע נוסח בן שבעים מילים לתפילת "על הניסים" השואפת לתאר באמת ובאמונה את הפלא הגדול של יום העצמאות ותקומת העם היהודי ומדינתו.

בית הלל מציעים לציבור לאמץ את נוסח "על הניסים" הן בקרב בית הכנסת והן בקרב כל משפחה ומשפחה. אנו ממליצים לקרוא אותו בעת התפילה ביחיד ובציבור, ולא פחות מכך בברכת המזון של סעודת יום העצמאות.

בכך נמשיך את תחושת התודה והלל אל תוך החגיגה הברוכה ברחבי מדינת ישראל. כל איש ומשפחה לפי דרכה ומנהגה.