מקבץ הנחיות לניהול בית הכנסת – אל מול נגיף הקורונה

"ולְאֹ יהִיְהֶ בהָםֶ נגֶףֶ בפִּקְדֹ אתֹםָ"

מגפת הקורונה המתפשטת גם בארצנו מחייבת אותנו להתייחס לסדר התפילות בבתי הכנסת.
בכפוף להוראות החדשות של משרד הבריאות. איגדנו עבור רבני קהילות, גבאים וכלל חברי וחברות הקהילה מקבץ הנחיות עקרוניות לניהול בית הכנסת בתקופה זו.

מוזמנים לפנות אלינו באתר ובפייסבוק לכל שאלה – beithillel.org.il/ask