הרבנית ד"ר אסתר פישר | חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה – עיון בברכות, פרק ט

הרבנית ד"ר אסתר פישר - פרק ט במשנה ברכות - "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הרעה"

הרבנית ד"ר אסתר פישר לומדת את פרק ט במשנה ברכות - "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הרעה"

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Thursday, March 26, 2020

דף המקורות לשיעור יעלה בקרוב