הרבנית שלומית פיאמנטה | "עדים אתם בכם כי אתם בחרתם" – פסח ויהושע