מסמך הנחיות לקראת התנהלות קהילתית בשבת – בשיתוף עם רבני צוהר והרב אליעזר מלמד