יצחק בן דוד

הרב יצחק בן דוד

חבר הנהלת בית הלל, כיהן כרב קיבוץ וכראש המדרשה בעין הנצי"ב.

היום משמש רב קהילה בצור הדסה ומלמד בישיבה לנשים בראש צורים.

עמית בתוכנית למנהיגות חינוכית במנדל. בעל דוקטורט מהחוג למשפטים בבר אילן.