הרב יצחק בלאו | שיטתו החינוכית של הרב הוטנר (שיעור שני)

הרב פרופ' Jeffrey Woolf נוסע בזמן עם ההגדה של פסח - מוזמנים ומוזמנות להצטרף!

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, March 30, 2020