שבת וחג בזמן הקורונה – הנחיות רבני בית הלל

בפסח זה כולנו נדרשים לאתגר מיוחד של התכנסות פנימה. הקושי בזה רב, והפיתוי לחרוג מהנהלים עשוי להיות עז.

מתוך הכרה בקושי ובצורך להתייחסות תורנית וקשובה, בית המדרש ההלכתי של בית הלל מוציא קריאה הלכתית בנוגע להתמודדות עם הריחוק החברתי בגלל מגפת הקורונה.במסמך הצעות שונות ליצירת קשר משפחתי מעבר להפרדה הכפויה, לצד קריאה ברורה לשמירה קפדנית על הוראות משרד הבריאות.
שימור ההפרדה הוא עניין הכרוך בפיקוח נפש, ולכן באופן עקרוני כל התחום ההלכתי הרלוונטי, ובכלל זה פתרונות טכנולוגיים, עשוי לשמש להקלת המצב, על פי התייעצות עם מורה הלכה.

רבני ורבניות בית הלל עומדים לרשות הציבור לכל שאלה ולכל התייעצות. מוזמנים לפנות אלינו באתר ובפייסבוק  – beithillel.org.il/ask