הרבנית שלומית פיאמנטה | "והגדת בלי בנך" – לספר ביציאת מצרים לבד

הרבנית שלומית פיאמנטה - "היה לבדו שואל לעצמו"" - על היחיד המספר ביציאת מצרים

הרבנית שלומית פיאמנטה מתכוננת לליל הסדר בשגרת הקורונה, בשיעור על היחיד המספר ביציאת מצרים

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Saturday, April 4, 2020