הרב צבי קורן | ההפטרה של שביעי של פסח

הרב צבי קורן - מה בין שירה לשירה בתורה ובנביאים? על הקריאה וההפטרה של שביעי של פסח

מה בין שירה לשירה בתורה ובנביאים? הרב צבי קורן על הקריאה וההפטרה של שביעי של פסח

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, April 13, 2020