הרב יוסי סופר | "הרי אני כבן 72 שנה" – סיפורו של ראב"ע ומשמעותו לדורנו

"אומרים שירה" יום העיון של בית הלל - הרב יוסי סופר

הרב יוסי סופר - "הרי אני כבן 72 שנה" - סיפורו של ראב"ע ומשמעותו לדורנו

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, April 6, 2020