הרבנית חנה השקס מה בין אנדרלמוסיה לסדר – הלכה בימי מגיפה

אומרים שירה" יום העיון של בית הלל - הרבנית חנה השקס"

הרבנית חנה השקס - מה בין אנדרלמוסיה לסדר? הלכה בימי מגיפה

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, April 6, 2020