הרב יוסף פריאל | חמשת המנהיגים: עושי הפסח בתנ"ך

"אומרים שירה" יום העיון של בית הלל - הרב ד"ר יוסף פריאל

הרב דר. יוסף פריאל ממשיך את יום העיון, עם חמשת המנהיגים: עושי הפסח בתנ"ך

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, April 6, 2020