הרבנית ורד אביעד | "ויאמר ה למשה מה תצעק אליי" – על צעקה ותפילה

"אומרים שירה" - יום העיון של בית הלל - הרבנית ורד מזומן אביעד

"ויאמר ה למשה מה תצעק אליי" - הרבנית ורד אביעד, על צעקה ותפילה Vered Mezuman Aviad

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, April 6, 2020