הרב מאיר נהוראי | "בזרוע נטויה – זו החרב " – מה פשרה של פסקה זו בהגדה? על יראה ואמונה

"אומרים שירה" - יום העיון של בית הלל - הרב מאיר נהוראי

בסגירה חגיגית ליום העיון שלנו, הרב מאיר נהוראי ילמד על פשרה של הפסקה "בזרוע נטויה – זו החרב " בהגדה, ועל יראה ואמונה

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, April 6, 2020