מלחמת המאסף של אנשי האתמול

מאמרו של הרב יצחק בן דוד, מהנהלת בית בית, בידעות האחרונות כתגובה לוויכוח סביב לימוד תורה לנשים
(הרב יצחק בן דוד)