ערבים זה בזה – Responsible for Each Other – סדרת שיעורים

סדרת שיעורים משותפים של רבנים ורבניות מארץ ישראל ומחוץ לארץ סביב סוגיות של הגות חינוך וקהילה.

טופס להרשמה בתחתית העמוד

טופס להרשמה

השיעורים בסדרה