ערבים זה בזה – Responsible for Each Other – סדרת שיעורים

סדרת שיעורים משותפים של רבנים ורבניות מארץ ישראל ומחוץ לארץ סביב סוגיות של הגות חינוך וקהילה.

The influence of Rav Kook and Rav Soloveitchik on our communities
Rabbi Yuval Sherlow and Rabbi Shlomo Zuckier
Thursday 27th Iyar – 21/5 14:00 (NY) | 21:00 (ISR)
The discussion will be streamed live on Zoom
and on the Beit Hillel Facebook page.

שיחה בנושא : השפעת הרב קוק והרב סולובייצ'יק על הקהילות בא"י ובחו"ל
בין הרב יובל שרלו והרב שלמה צוקר
יום ה' כ"ז אייר 21/5 בשעה 21:00 (שעון ישראל) 14:00 (שעון ניו יורק)
מוזמנים ומוזמנות להצטרף בזום או בעמוד הפייסבוק של בית הלל.

השיעור המוקלט: