הרב ירחם שמשוביץ – הארות להגדה של פסח לאור משנתו של הרב יהודא אשכנזי (מניטו) זצ״ל

הרב ירחם שמשוביץ - הארות להגדה של פסח לאור משנתו של הרב יהודא אשכנזי (מניטו) זצ״ל

"אור לארבעה עשר" - הארות להגדה של פסח לאור משנתו של הרב יהודא אשכנזי (מניטו) זצ״ל עם הרב ירחם שמשוביץ Yeroham Jerome Simsovic

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Tuesday, April 7, 2020