הרב צבי קורן – מה בין שירה לשירה בתורה ובנביאים? על הקריאה וההפטרה של שביעי של פסח