בית מדרש ימים טובים – סדרת שיעורים

"בית מדרש ימים טובים" – סדרת שיעורים שבועית בנושא זוגיות – לומדים זוגיות בפנים אוהבות

השיעורים בסדרה