בית מדרש ימים טובים – הרב אילעאי עופרן – מ"חברים" ל"נשואים" – מה נשתנה?