בית מדרש ימים טובים – שירת מלאך – קשר בהתהוות: יצירת תקשורת בתנאים של חוסר ודאות

בית מדרש ימים טובים - שירת מלאך - קשר בהתהוות: יצירת תקשורת בתנאים של חוסר ודאות

בית מדרש ימים טובים בשבוע אחרון לפני שבועות, עם שירת מלאך - והשבוע תקשורת בתנאים של חוסר ודאות

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Thursday, May 21, 2020