ערבים זה בזה – Responsible for Each Other – להיות רבנית בית כנסת וקהילה בארץ ובחו"ל: הרבנית אושרה קורן והרבנית אילנה ווינברג

סדרת שיעורים משותפים של רבנים ורבניות מארץ ישראל ומחוץ לארץ סביב סוגיות של הגות חינוך וקהילה.

טופס להרשמה בתחתית העמוד

Life as a Rabbanit/Rebbetzin:

Between Rabbanit Elana Weinberg and Rabbanit Oshrah Koren

Thursday 3rd of Tamuz – 25/6 14:00 (NY) | 21:00 (ISR)
The discussion will be streamed live on Zoom and on the Beit Hillel Facebook page.

שיחה בנושא :

רבנית בית הכנסת וקהילה בארץ ובחו"ל: הרבנית אשרה קורן והרבנית אילנה ווינברג.

יום חמישי ג תמוז 25/6 שעה 21:00 (שעון ישראל) | 14:00 (שעון ניו יורק)

השיחה תשודר בזום (קישור בטופס) ובעמוד הפייסבוק של בית הלל.

השיעור המוקלט:

טופס להרשמה