ערבים זה בזה – Responsible for Each Other – סדרת שיעורים על הדומה והשונה בקהילות בארץ ובחול

"ערבים זה בזה" – סדרת שיעורים

בתחילת ימי ההתמודדות עם נגיף הקורונה היינו עדים למצוקה הגדולה של הקהילות היהודיות בארה"ב.

בכדי לעורר והעמיק את תחושת האחווה קיימנו שיחות משותפות בין רבנים ורבניות בארץ ובחו"ל על השונה והשווה בין שני הקהילות.

מוזמנים עכשיו לצפות בכל השיחות המוקלטות