בית מדרש למנהיגות קהילתית

במשך שנות דור, המוקד המרכזי של עולם התורה והרוח בעולמה של הציונות הדתית, נבנה והתפתח סביב לעולמן של הישיבות ובתי המדרש. אחד האתגרים הגדולים שעומדים לפתחנו בעת הזו, הוא פיתוח והעצמה של המרחב הקהילתי כמרחב שמהווה מוקד של התרחשות חיה מבחינה תורנית, חברתית ורוחנית.

אתגר גדול זה, קשור בטבורו ליכולתה של התורה לפעם ולשגשג במרחבי החיים הממשיים, שמחוץ לעולמו של בית המדרש. מרחבי חיים אלו רוויים באתגרים מגוונים, שלא בהכרח מאפיינים את בתי המדרש ועולם הישיבות. 

התקדמות ביעדים אלו, כרוכה בפיתוחה והעצמתה של מנהיגות קהילתית מסוג חדש, שמסוגלת להתמודד עם האתגרים הללו ולהיענות להם. 

מנהיגות קהילתית חדשה זו, תידרש להתמודד גם כן עם שאלת מקומן ושותפותן של נשים בזירת הפעולה של ההנהגה הקהילתית והחיים הקהילתיים.