המלצות לעבודת ה’ אישית וקהילתית – בצל הקורונה

השנה אנו עומדים לפני אתגר ייחודי, חגי תשרי לא יעברו עלינו באופן שאליו הורגלנו. מסתבר שהשנה לא נוכל להתכנס ברוב עם – לא בסליחות, לא בתפילות ראש השנה ויום כיפור וגם לא בסוכות ובשמחת תורה.

בדברים הבאים נבקש להסב את תשומת הלב פנימה – אל ההכנות לקראת כינונה של חוויה אישית סביב הימים הנעלים הללו. אנו מצרים על מגבלותינו, ועם זה אנו קשובים ליד ה' הפועלת במציאות והמזמינה אותנו לראות בימים המורכבים הבאים לקראתנו גם הזדמנות להתחדשות ולחשיבה רעננה.

המלצות לעבודת ה' אישית וקהילתית – מרבני ורבניות בית הלל

הרבנית כרמית פיינטוך והרב יצחק בן דוד

הרבנית אוריה מבורך

הרב משה שפטר, הרבנית חנה השקס והרבנית יעל שמעוני

הרבנית רחל רינפלד וכטפוגל

הרב תני פיינטוך

הרבנית שורלה רוזן

הרבנית חמוטל שובל

הרבנית ד"ר תמר מאיר