תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

אנו רבני ורבניות בית הלל, פונים לקהילות ולציבור המתפללים באשר הוא:

בשנה קשה זו, בה אנו מטלטלים בכפה של מגפת קורונה, ונתונים בימים אלה תחת הוראות מחמירות של סגר וריחוק חברתי, אנו קוראים לכל מתפלל ולכל קהילה להקפיד להתפלל אך ורק באופן שלא מגדיל את הסכנה. שמירה קפדנית על הוראות משרד הבריאות ותקנות הממשלה הם התנאי היסודי. ומעבר לו יש לשקול שיקולים נוספים:

אנו סבורים שבעת הזאת יש מקרים רבים שבהם עדיף להתפלל בשטח פתוח, ואפילו ביחידות בבית. לפני קבלת ההחלטה היכן להתפלל ביום הכיפורים, ישנה חובה הלכתית לשקול בתשומת לב רבה את החשש מפני הידבקות במחלה והדבקת אחרים.

כן יש להביא בחשבון את החשש מפני חולשה ומחלה בעקבות הצום והצורך במסיכה, עד כדי צורך בשבירת הצום. מוסכם על הכל שאין התפילות ביום הכיפורים חשובות יותר מסכנת הגוף, וגם אינן חשובות יותר מן המצווה העיקרית של היום, מצוות התענית*.

השיקול שצריך להדריך ולכוון כל מתפלל וכל קהילה, הוא הקביעה הנחרצת של חכמינו 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם'. החובה הזו מוטלת על כל אחד באופן אישי ועל הקהל כולו.

משמעותה הכואבת של חובת שמירת הנפש לגבי החגים המתקרבים אלינו – יום כיפור, סוכות, ושמחת תורה, היא שלא נוכל השנה להתפלל כפי שהורגלנו: כל אחד בבית הכנסת היקר לו, במתינות, בנוסח ובמנגינות המעוררים את ליבו וברוב עם. תפילה המעמידה את המתפללים בסכנה או בספק פיקוח נפש, היא מצווה הבאה בעבירה והיא אסורה.

עבור מי שנמצא בקבוצת סיכון יש לשקול בתשומת לב תפילת יחיד בבית, וודאי עדיף להימנע מתפילה במבנה סגור. גם עבור מי שלא נמצא בקבוצת סיכון – ברוב המקרים עדיף להתפלל מחוץ לבתי הכנסת. בנוסף על כך, ביום כיפור יש להימנע משהייה ממושכת בחוץ בשעות חום שעלולה לגרום להתייבשות בזמן צום. העדיפות של מצוות התענית על פני מצוות התפילה בציבור היא מוחלטת,  והעדיפות הזו מהווה שיקול מרכזי בקבלת ההחלטה על מקום התפילה השנה. על כן כל מי שחושש ומעדיף להתפלל בחיק משפחתו או ביחידות בביתו מחליט החלטה נכונה, וזהירותו בשמירת חייו ראויה לכל שבח. למתפללים במניין  אנו ממליצים להעדיף תפילות מקוצרות בחוץ, על פי המתווה, בשעות הסבירות מבחינת החום.  הצעות להתנהלות התפילה באופן הזה:

  • קיצור בתפילות
  • העברת חלק גדול מפיוטי היום לליל יום כיפור, לאחר תפילת ערבית.
  • תפילת שחרית כוותיקין או מוקדמת
  • תפילת מנחה קצרה (תפילה בלחש ביחד עם החזן), סמוך לתפילת נעילה
  • קיום תפילת יזכור סמוך לתפילת נעילה.

המתפללים בבתי הכנסת יקראו לנמצאים בקבוצת סיכון לא להתפלל שם.

אל תפול רוחנו. אמרו חכמינו 'חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה'. ברוח זו אנו נמנעים מבתי הכנסת ומתפילות ברוב עם, כדי שנוכל לשוב אליהם 'חיים כולכם היום'.

ויהי רצון שתעמוד לנו זכות מצוות וחי בהם, זכות הגעגוע לבית הכנסת, זכות שערי תשובה ודמעה שאינם ננעלים ויתקיים בנו 'דִּמְעַת פְּנֵיהֶם תִּשְׁעֶה וְתֶאֱסֹף עֵדֶר תּוֹעֶה וְתָקִים לְךָ רוֹעֶה וּפְקֹד בְּטוּב צֹאנְךָ'.


* כך למשל כותב ה"חתם סופר" בחלק ו' סימן כ"ג: "משמע כשהם סגורין בביתם אין התענית מזיק להם, אם כן יתענו ויהיה סגורים ויתפללו ביחידות ולא יקראו בתורה, כי אין זה כדאי לדחות איסור כרת דאורייתא", וגם בספר שמירת שבת כהלכתה כתב הרב נויבירט בשם הרב אויערבאך שעדיף להישאר בבית ולהתפלל בו את כל תפילות היום אפילו בשביל לחסוך שתייה אחת פחות מן השיעור (פרק ל"ט הערה צ"ד במהדורה הישנה).

חובת השימוש במסכה עלולה לגרום קשיים ניכרים בצום ובתפילה, עד כדי הכרח לשתות בהמשך הצום. מזג האויר ביום הכיפורים צפוי להיות חם מאד, ותפילה בחוץ או במרחק מן הבית, ועם מסיכה עשויה לגרום לצורך בשתיה או להרגשה רעה.

במקרים כאלה אין חובה ואין מעלה בתפילה בבית הכנסת, ואפילו לא במניין מחוץ לבית.