סקר בית הלל

מה חשוב לך?

על מנת להמשיך להיות הנהגה תורנית קשובה, יצאנו בחודשים האחרונים לתהליך של סקר במעגלים שונים. הסקר בוחן מהם הנושאים שמעסיקים את הציבור שסביבנו היום.
בזכות העצירה הכפויה של הרבה מהפעילות השגרתית של רבנים ומובילי קהילות, יכולנו לקיים חשיבה פנימית שבנתה את הפנייה הזו אל הציבור. ממצאי הסקר יסייעו לנו לעצב את דרכנו בתקופה הבאה כדי שנוכל להמשיך להיות קול תורני רלוונטי וקשוב.
כעת הגענו לשלב בו אנחנו פונים אליך!
לנו בבית הלל חשוב מאד לשמוע את קולו של הציבור הרחב (שלעיתים רובו דומם), להבין מהן הסוגיות המעסיקות אותו ולגבש את האופנים בהם נוכל לתת מענה לצרכיו.
מה חשוב ומעסיק אותך?
מילוי השאלון יעזור לנו להתוות דרך, ויאפשר לכם להיות שותפים.