עמדת בית הלל – פתיחת בית המדרש החדש של הרב אלון

לוגו בית הלל רקע שקוף

ארגון רבני ורבניות בית הלל מוחה על פתיחת בית המדרש החדש בראשותו של הרב מרדכי אלון.

גם בחלוף הזמן לא הודה הרב אלון במעשיו ולא שב מהם בבחינת "מודה ועוזב". פתיחתו של בית המדרש מבטאת אדישות לסבלם של הנפגעים, ויוצרת אצלם ואצל אחרים תחושה שהחברה אינה מייחסת להם רצינות ואמינות, וממעיטה בחומרת המעשים.

יש צורך בתיקון גדול, שיצמצם את האפשרות להתרחשות של פגיעות מיניות, ויאפשר לנפגעים להעלות את תלונתם ולהיות בטוחים שיתייחסו אליה ברצינות ובכבוד. תיקון זה צריך להיעשות לא רק ע"י הפוגע אלא גם ע"י הציבור כולו, אשר יכיר בעוול שנעשה, יעמוד לצד הנפגעים בכאבם ויפגין הבנה, הזדהות ונחישות לתקן את המעוות. על מנהיגי עולם התורה ותלמידי החכמים להוביל את התיקון הזה.

אנו קוראים לציבור להדיר את רגליו מבית המדרש, ולרבנים ולמורים להימנע מלהשתתף בפעילויותיו.