עמדת בית הלל – עמונה

לוגו בית הלל רקע שקוף

ארגון רבני ורבניות בית הלל כואב את כאבם הרב של תושבי היישוב עמונה על פינויים בכפייה מבתיהם, בהם ישבו כעשרים שנה. למרות הקושי והמצוקה של כל משפחה הנאלצת לעזוב את ביתה, חשוב שנמשיך לשמור ולחזק כל העת את לכידותו של עם ישראל.

אנו מאמינים שאהבת הארץ, כיבוד חוקי המדינה ואהבת העם אינם סותרים זה את זה, וגם במקרים בהם נוצר מתח בין ערכים חשובים אלה, עלינו לעשות כל מאמץ על מנת לצמצם את הפערים הקיימים ביניהם למען ארץ ישראל, עם ישראל, ולשם השם.

אנו מחזקים את ידי אנשי עמונה שקראו למחאה ללא אלימות, וקוראים לשלטונות ולכוחות הביטחון לנהוג בכבוד, מתינות וסובלנות כלפי המפונים בעת משברם הכבד על עקירתם מביתם בנחלת אבותינו. יתר על כן, אנו קוראים לממשלת ישראל למצוא פתרון חילופי ולדאוג להסדרת מעמדם ומגוריהם של התושבים המפונים כדי למעט את סבלם, כך שלא ישובו על עצמן טעויות העבר.