בועז אורדמן

בועז אורדמן

מנכ"ל ארגון רבני ורבניות בית הלל מאוגוסט 2016 . קודם לכן פעל לקידום סוגית הגיור ובהקמת בתי הדין "גיור כהלכה" מטעם בית מורשה.  שימש יועץ למנכ"ל רשות הטבע והגנים ולשר השיכון, פעיל במרחב הפוליטי והחברתי בישראל.