הרבנית תמר ביטון

תמר ביטון, ראש מדרשות באר – מדרשות קהילתיות לבנות בירוחם ובאשדוד.