השאלה 

שלום,
בטעות בזמן יחסים בעלי סיים בחוץ אני נורא כועסת על עצמי ועליו ומרגישה רע.
אנחנו מקפידים על זה מאוד מאוד!! מאז הנישואין לא קרה כזה דבר, זה קרה מטעות איומה ואי הבנה שלי.
בכיתי מאוד ואני עצובה מאוד וכועסת עלי ועל בעלי. מה עושים?
תודה רבה

התשובה

שלום וברכה,
ראשית משאלתך ניכר שאתם יראי שמיים ומקפידים במצוות, וברי כי הדבר נעשה בטעות, ו"אנוס רחמנא פטריה"  (בבא קמא כח, ע"ב). "לא ניתנה תורה למלאכי השרת" (בכורות יח ע"א): כבני אדם כולנו טועים לפעמים וכל זמן שלא מדובר בזלזול או ברשלנות שלנו, צריך פשוט להמשיך הלאה ולא להסתכל כלל על טעויות, שבדרך כלל מונעות מהאדם לצמוח ולהתפתח בעבודת ה', ורק מעכבות אותו.
מעבר לכך, ניתן להקל בשל כמה וכמה סיבות, ולא אאריך (הרחבה ניתן למצוא בספר 'אבוא ביתך' של הרבנים דוד ואברהם סתיו, חלק א, פרק כב): חלקן בשל השיטות המקלות בביאה דרך איברים וסוברים שהיא חשובה כביאה שלא כדרכה (דרישה אבן העזר כה, סק"ו ועוד), שם לפי חלק מהשיטות אין כלל איסור בהוצאת זרע באופן אקראי  (רמ"א אבן העזר כה,ב בשיטתו השניה, וכן בבית שמואל, עזר מקודש ולבוש שם, וביביע אומר אבן העזר ח, כא) כאשר היא נעשית לצורך מצוות עונה וכחלק מהתשמיש.

כך התיר הכתב סופר (אבן העזר כו) לאשה שעם תחילת יחסי אישות הייתה נאלצת ללכת לשירותים וגרמה לבעלה להוצאת זרע, והוא מתיר את קיום מצוות העונה (לא באופן תדיר) למרות שבעקיפין ההשלכה תהיה הוצאת זרע לבטלה באונס. צד נוסף להקל נמצא גם בשו"ת יהודה יעלה למהר"י אסאד (יורה דעה א,רלח) שמתיר מצד פסיק רישא דלא ניחא ליה.

בכל אופן כל הדיון והמקורות הנ"ל הוא רק במקרה שהייתם שואלים על הנהגה לכתחילה כך, ואז – למרות שהבאתי את השיטות המקלות – יש גם הרבה שיטות להחמיר. ברם שעה שמדובר בטעות, באמת שאין לעסוק בכך כלל וכלל, וכאמור לעיל, אלא רק להתחזק ולשמוח על כך שלאורך שנים הצלחתם שלא לטעות בכך, ואם תרצו תוכלו להוסיף בלימוד התורה בהלכות הקשורות למשפחה וזוגיות, וה' יהיה בעזרכם.
בברכה,
הרב משה כהן
רבני בית הלל