"ובית הלל אומרים" – פסקי ההלכה של רבני ורבניות בית הלל

כנס השקת הספר "ובית הלל אומרים" בירושלים